VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số

V/v tăng cường an toàn bảo mật, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows và cảnh báo 04 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell

V/v tăng cường an toàn bảo mật, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows và cảnh báo 04 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell

Cập nhật: 07-07-2021 | Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số | Lượt xem: 765

V/v tăng cường an toàn bảo mật, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows và cảnh báo 04 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell Xem thêm

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn

Cập nhật: 18-12-2018 | Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số | Lượt xem: 4791

    Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng Công nghệ thông tin, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Những năm qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  Xem thêm

Tổ chức hội nghị truyền hình phiên bản mới

Tổ chức hội nghị truyền hình phiên bản mới

Cập nhật: 16-03-2016 | Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số | Lượt xem: 13477

     Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị họp trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị họp trực tuyến

Cập nhật: 18-12-2014 | Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số | Lượt xem: 12421

Để chuẩn bị truyền hình hội nghị đến VKSND cấp huyện, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải hướng dẫn sử dụng để các đơn vị chủ động nghiên cứu và chuẩn bị, bộ cài sẽ gửi theo đường quản lý công văn đến tài khoản của các đồng chí được phân công./. Xem thêm

Hệ thống phần mềm và biểu mẫu thống kê hiện hành

Hệ thống phần mềm và biểu mẫu thống kê hiện hành

Cập nhật: 09-12-2014 | Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số | Lượt xem: 13493

   Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải bộ cài, và biểu mẫu thống kê hiện hành lên để các đơn vị chủ động trong việc cài đặt các bản cập nhật, sử dụng và khai thác hệ thống biểu mẫu và phần mềm. Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang