VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nữ Kiểm sát viên làm theo lời Bác

Nữ Kiểm sát viên làm theo lời Bác

Cập nhật: 07-05-2021 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 1300

Trong những năm qua, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan. Thấm nhuần sâu sắc Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn", ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã có nhiều đảng viên, cán bộ, quần chúng phấn đấu, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để hoàn thiện bản thân, trong đó tiêu biểu là đồng chí Mông Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ Dân sự - Giam giữ, Thi hành án, Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Xem thêm

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng đạt thành tích trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng đạt thành tích trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật: 02-04-2021 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 829

Ngày 30/3/2021, Huyện ủy Văn Lãng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị Chi bộ và Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng đã vinh dự được nhận Giấy khen có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem thêm

Huyện Cao Lộc: sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 cỦa Bộ Chính trị

Huyện Cao Lộc: sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 cỦa Bộ Chính trị

Cập nhật: 17-04-2018 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 4543

    Ngày 11/04/2018, tại Hội trường Trung tâm văn hóa huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15-5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Xem thêm

Cán bộ, đảng viên VKSND huyện Chi Lăng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên VKSND huyện Chi Lăng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 16-04-2018 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 4170

    Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; đã được cán bộ, Đảng viên đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; gắn chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là động lực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; với 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".  Xem thêm

Chi bộ Viện KSND thành phố Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Viện KSND thành phố Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật: 02-04-2018 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 4225

   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên. Ngày 30/3/2018 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Chi bộ phân công chuyên đề cho Chi đoàn Viện KSND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị trên cơ sở tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương.  Xem thêm

Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện KSND (hai cấp) tỉnh Lạng Sơn

Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện KSND (hai cấp) tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 11-07-2017 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 3301

     Vừa qua, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xem thêm

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn - đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn - đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật: 12-10-2015 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 17652

     Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn xác định là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, từ đó nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ của tỉnh nên tình hình trật tự trị an có những diễn biến phức tạp; phát sinh nhiều tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại.v.v. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Xem thêm

Chi bộ dân sự, thi hành án, giam giữ - tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ dân sự, thi hành án, giam giữ - tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật: 23-05-2014 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 14189

    Nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 - 19-5-2014), vừa qua Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác. Trong 19 tập thể và 71 cá nhân được biểu dương đợt này, Chi bộ Dân sự, thi hành án, giam giữ thuộc Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xem thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Cập nhật: 22-05-2014 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 18281

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang