VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vấn đề xung đột pháp luật

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vấn đề xung đột pháp luật

Cập nhật: 20-09-2021 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 245

Tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tại Điều 197, Bộ luật Hình sự năm 2015 kế thừa và quy định tại Điều 255; các dấu hiệu đặc trưng cấu thành tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 197 BLHS năm 1999 so với Điều 255 BLHS năm 2015 là giống nhau, trước khi Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành thì việc áp dụng pháp luật để xử lý tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không có nhiều vướng mắc, nhưng từ khi Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành thì việc áp dụng pháp luật để xử lý tội phạm này có nhiều khó khăn, vướng mắc do các văn bản hướng dẫn đơn ngành xung đột với các văn bản hướng dẫn trước đó. Từ thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu, đánh giá về tính phù hợp, đúng đắn, đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản hướng dẫn để việc xử lý tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở góc độ nghiên cứu của cá nhân, tôi xin được trao đổi về vấn đề này như sau: Xem thêm

Một số điều cần biết về bầu cử

Một số điều cần biết về bầu cử

Cập nhật: 23-03-2021 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 526

Năm 2021 đánh dấu nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiếp nối thành công của Đại hội Đảng các cấp, cả nước đang đẩy mạnh triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xem thêm

Nhận diện một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này

Nhận diện một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này

Cập nhật: 23-11-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 10630

  I. NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG XÃ HỘI       Trong thời gian qua, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm xảy ra phổ biến trong xã hội, chủ yếu xuất phát và ẩn giấu từ trong các giao dịch dân sự do đó thường khó phát hiện và ngăn ngừa. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản giờ đây không chỉ thông qua các hành vi vay, mượn tiền, tài sản đơn thuần mà đã biến tướng dưới nhiều dạng hành vi khác phức tạp và tinh vi hơn, đặc biệt là thông qua mạng xã hội. Xem thêm

“Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn”

“Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn”

Cập nhật: 18-11-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 7132

      Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo đến công tác cán bộ, công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Khẳng định điều đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành các nghị quyết, kết luận để quán triệt nhằm tạo sự nhận thức và quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 15-HD/BCHTW, ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BCHTW, ngày 24/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp; Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC-V9 ngày 21/3/2013 và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 đảm bảo đúng quy định. Hằng năm, thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch, kịp thời bổ sung nhân tố mới, có triển vọng để đưa vào quy hoạch, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Do thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm nên số cán bộ được đưa vào quy hoạch đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, khẳng định được năng lực công tác, trình độ chuyên môn, chiều hướng phát triển tốt, vì vậy từ năm 2016 đến 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã được kiện toàn bổ nhiệm mới chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đối với 02 đồng chí; bổ nhiệm mới chức vụ Viện trưởng cấp huyện đối với 08 đồng chí; Bổ nhiệm mới chức vụ Phó Viện trưởng cấp huyện đối với 09 đồng chí; bổ nhiệm mới chức vụ Trưởng phòng cấp tỉnh đối với 05 đồng chí; Phó Trưởng phòng 07 đồng chí. Xem thêm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 02-10-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2131

      Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh tra là công tác rất quan trọng. Nếu như Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa về các ngành, các địa phương, kết quả thế nào không có thanh tra khó mà biết được địa phương làm tốt, làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm trên không biết; địa phương nhiều khi tự mình cũng không biết; trên không thấu dưới, dưới không thấu trên. Thanh tra là để theo dõi xem các kế hoạch, chỉ thị, chính sách đó, các địa phương đã chấp hành như thế nào. Xem thêm

Một số kinh nghiệm kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án

Một số kinh nghiệm kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án

Cập nhật: 17-08-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 3035

      Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, nhằm đảm bảo việc trả lại đơn khởi kiện được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.  Xem thêm

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đề ra yêu cầu xác minh trong kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố ở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đề ra yêu cầu xác minh trong kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố ở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn

Cập nhật: 12-08-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 9437

      Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, là căn cứ để kịp thời phát hiện hành vi phạm tội xảy ra, xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để xem xét, quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Xem thêm

Một số kỹ năng trong công tác Kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Một số kỹ năng trong công tác Kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Cập nhật: 11-08-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2554

      Tha tù trước thời hạn có điều kiện là hình thức khoan hồng của pháp luật hình sự nước ta, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lầm lỗi sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.  Xem thêm

Nhận thức và áp dụng biện pháp điều tra đối chất trong việc điều tra giải quyết vụ án hình sự

Nhận thức và áp dụng biện pháp điều tra đối chất trong việc điều tra giải quyết vụ án hình sự

Cập nhật: 11-05-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 4249

      Đối chất là biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên thực hiện dưới hình thức cho hai hay nhiều người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự đã được khởi tố, cùng một lúc tham gia tranh luận và chất vấn lẫn nhau dưới sự hướng dẫn trực tiếp của người tiến hành tố tụng nhằm làm rõ những tình tiết mâu thuẫn trong lời khai trước đó của họ, qua đó xác định tính đúng đắn trong lời khai giữa hai hay nhiều người để tìm ra sự thật của vụ án. Thực tiễn giải quyết án cho thấy, việc nhận thức và áp dụng biện pháp đối chất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng còn có những quan điểm khác nhau, không thống nhất; quan điểm khác nhau phổ biến nhất trong những vụ án cụ thể là có cần thiết phải tiến hành đối chất hay không? Đây là cơ sở thực tiễn đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu để có nhận thức đúng và thống nhất đối với biện pháp đối chất với tư cách là một hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự. Xem thêm

Tình hình tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa

Tình hình tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa

Cập nhật: 05-05-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 6681

      Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ viễn thông và công nghệ thông tin, những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sự phát triển, biến tướng ngày càng tinh vi, khó dự đoán và khó phòng ngừa hơn. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn số lượng tội phạm, đơn thư tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tục gia tăng với rất nhiều dạng thủ đoạn khác nhau. Trong bài viết này, tác giả sẽ tổng hợp và đề cập đến một số dạng hành vi phổ biến và nổi cộm nhất. Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang