VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Trao đổi nghiệp vụ

“Một số kỹ năng cơ bản về đối đáp, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự”

“Một số kỹ năng cơ bản về đối đáp, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự”

Cập nhật: 03-05-2019 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 3022

      Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, xác định: “Nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ với Luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác …”; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra phương châm: “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp”; khoản 5 Điều 130 Hiến pháp 2013 quy định: Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo; Điều 18 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 phần về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, tại khoản 2 quy định: Xét hỏi, luận tội, tranh luận, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa; Điều 322 BLTTHS năm 2015 có quy định quyền được bào chữa của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác, đồng thời quy định trách nhiệm của Kiểm sát viên phải đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận để đối đáp đến cùng từng ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa; Chỉ thị số 09/CT-VKSTC, ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Điều 26 Quy chế công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng VKSNDTC) quy định cụ thể về trách nhiệm tranh luận của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; các Nghị quyết Chuyên đề của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Lạng Sơn về: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Như vậy; đối đáp, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm về hình sự là một yêu cầu khách quan, từng bước đáp ứng các yêu cầu về cải cách tư pháp. Xem thêm

Vướng mắc về pháp luật trong việc giải quyết các vụ án xâm hại phụ nữ, trẻ em

Vướng mắc về pháp luật trong việc giải quyết các vụ án xâm hại phụ nữ, trẻ em

Cập nhật: 23-04-2019 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 2408

      Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật cũng có chiều hướng gia tăng như tội phạm về ma túy, buôn lậu, buôn bán hàng cấm và đặc biệt là tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em với những diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Xem thêm

Vướng mắc khi tạm đình chỉ điều tra

Vướng mắc khi tạm đình chỉ điều tra

Cập nhật: 19-04-2019 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 3503

   Tạm đình chỉ điều tra hình sự được quy định tại Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, tại Điểm a Khoản 1 quy định: Xem thêm

Nhiệm vụ của Kiểm sát viên khi tham gia khám nghiệm tử thi

Nhiệm vụ của Kiểm sát viên khi tham gia khám nghiệm tử thi

Cập nhật: 22-10-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 2004

       Xem thêm

Một số vướng mắc khi kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Một số vướng mắc khi kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Cập nhật: 17-10-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 3372

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là những phạm nhân đủ điều kiện, có quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện được tha về, tiếp tục chịu sự quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương trong thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Xem thêm

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức rút kinh nghiệm các phiên tòa hình sự

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức rút kinh nghiệm các phiên tòa hình sự

Cập nhật: 21-09-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 2113

       Xem thêm

Một số điểm mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và những thuận lợi, khó khăn,vướng mắc trong tổ chức thực hiện

Một số điểm mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và những thuận lợi, khó khăn,vướng mắc trong tổ chức thực hiện

Cập nhật: 22-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 6611

          Ngày 25-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có nhiều nội dung mới, quy định cụ thể, rõ ràng, tháo gỡ những bất cập, hạn chế; bảo đảm hiệu quả công tác quản lý giam giữ và phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, đáp ứng tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, cải cách hành chính hiện nay. Xem thêm

Một số nội dung cần chú ý khi thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Một số nội dung cần chú ý khi thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Cập nhật: 17-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 1571

    Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những chức năng của Viện kiểm sát nhân dân. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều nội dung mới quy định về công tác này so với trước đây. Trong phạm vi của bài viết đề cập đến một số điểm mới cần lưu ý để thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo chính xác, kịp thời. Xem thêm

Nâng cao chất lượng quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác tổ chức thi hành án dân sự

Nâng cao chất lượng quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác tổ chức thi hành án dân sự

Cập nhật: 17-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 3838

          Công tác thi hành án dân sự là hoạt động trực tiếp liên quan đến quyền về tài sản của đương sự, quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự đươc quy định trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo đó luật quy định Cơ quan Thi hành án dân sự trực tiếp tiến hành tổ chức thi hành án, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ, được quy định trong Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.  Xem thêm

Bàn về thực hiện“Đóng dấu bút lục” theo quy định của Tố tụng hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn

Bàn về thực hiện“Đóng dấu bút lục” theo quy định của Tố tụng hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn

Cập nhật: 16-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 5753

          Sau một thời gian áp dụng trong thực tiễn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các vướng mắc này chủ yếu là ở các quy định mới mà trước đó Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 chưa đề cập đến.  Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang