VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Giới thiệu

Các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đương nhiệm:

Đồng chí Viện trưởng Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên

Đồng chí Phó Viện trưởng Nông Văn Quảng

Đồng chí Phó Viện trưởng Hồ Ngọc Bích

Đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Thúy Liễu


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang