VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Cập nhật: 18-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 77

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022 Xem thêm

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 18-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 30

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh Xem thêm

Chỉ thị Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022

Chỉ thị Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022

Cập nhật: 13-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 147

Chỉ thị Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 Xem thêm

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022

Cập nhật: 07-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 130

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022 Xem thêm

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 07-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 94

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn Xem thêm

Kế hoạch số 131/KH-VKSTC  ngày 24/11/2021

Kế hoạch số 131/KH-VKSTC ngày 24/11/2021

Cập nhật: 30-12-2021 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 100

      Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  Xem thêm

Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: 30-12-2021 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 89

Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 Xem thêm

Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Cập nhật: 30-12-2021 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 84

      Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang