VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Cập nhật: 25-05-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 109

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Xem thêm

V/v triển khai Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

V/v triển khai Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 11-05-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 166

V/v triển khai Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn Xem thêm

V/v sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua" Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

V/v sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua" Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Cập nhật: 13-04-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 598

V/v sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua" Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Xem thêm

V/v triển khai hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

V/v triển khai hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Cập nhật: 28-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 343

V/v triển khai hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Xem thêm

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Cập nhật: 18-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 349

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022 Xem thêm

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 18-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 211

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh Xem thêm

Chỉ thị Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022

Chỉ thị Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022

Cập nhật: 13-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 355

Chỉ thị Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 Xem thêm

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022

Cập nhật: 07-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 437

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022 Xem thêm

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 07-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 306

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn Xem thêm

Kế hoạch số 137/KH-VKSTC  ngày 24/11/2021

Kế hoạch số 137/KH-VKSTC ngày 24/11/2021

Cập nhật: 30-12-2021 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 268

      Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang