VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Trao đổi nghiệp vụ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức rút kinh nghiệm các phiên tòa hình sự

Cập nhật: 21-09-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 921

      

      Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đặt ra yêu cầu hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao, trong đó nội dung tranh luận của Kiểm sát viên với những người tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử án hình sự là bước đột phá của hoạt động tư pháp. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng đối đáp, tranh luận tại phiên tòa xét xử án hình sự là một yêu cầu cấp bách,coi việc nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa là khâu đột phá nhằm khẳng định vị thế, vai trò và hình ảnh của Viện kiểm sát, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

      Phiên tòa rút kinh nghiệm thực chất là hình thức tự đào tạo trực tiếp nhằm nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử. Thực tế cho thấy, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa, trên cơ sở ý kiến đóng góp của lãnh đạo Viện và các đồng nghiệp tham dự phiên tòa, Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cùng đồng nghiệp thấy được những ưu điểm, tồn tại, thiếu sót của mỗi cá nhân Kiểm sát viên, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xét hỏi, luận tội và đối đáp, tranh luận, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa và rèn luyện tác phong, bản lĩnh nghiệp vụ của người cán bộ ngành Kiểm sát. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, giải quyết vụ án. Đồng thời, thấy được những mặt mạnh và điểm yếu của Kiểm sát viên để đánh giá cán bộ chính xác, toàn diện, từ đó bố trí, phân công cán bộ phù hợp với năng lực và có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

      Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức rút kinh nghiệm các phiên tòa hình sự đòi hỏi phải thực hiện tốt một số vấn đề sau:

      Thứ nhất,về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành: Lãnh đạo đơn vị cần quán triệt một cách đầy đủ nội dung chủ trương, đường lối của Đảng; Quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của Ngành về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, để từng đồng chí nhận thức đúng, đầy đủ các yêu cầu của cải cách tư pháp và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sựvề nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, của Kiểm sát viêntrong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.
Thứ hai,cần tranh thủ sự chỉ đạo thống nhất giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các phòng nghiệp vụ với nhau. Theo đó, đối với các vụ án phức tạp đang giải quyết ở giai đoạn sơ thẩm, cấp phúc thẩm cần quan tâm chỉ đạo ngay từ giai đoạn sơ thẩm với các hình thức như tham dự các cuộc họp do cấp sơ thẩm mời hoặc cấp sơ thẩm chủ động thông báo với phòng nghiệp vụ lịch xét xử và phòng nghiệp vụ trên cơ sở nắm bắt lịch xét xử của cấp sơ thẩm để chủ động tham dự phiên tòa nhằm thâm nhập vụ án ngay từ đầu để hạn chế những tồn tại của cấp sơ thẩm (nếu có) cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự kiến các tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa phúc thẩm sau này. Đây là kinh nghiệm và cũng là một trong những giải pháp cần vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình chỉ đạo cũng như giải quyết những vụ án phức tạp nói chung và các vụ án tổ chức rút kinh nghiệm nói riêng.

      Thứ ba,tiếp tục phối hợp với Tòa án thực hiện tốt Quy chế phối hợp xét xử án hình sự rút kinh nghiệm, đảm bảo việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo hướng hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; chú trọng việc phân tích, đánh giá, nâng cao chất lượng rút kinh nghiệm và phổ biến, tuyên truyền sau phiên tòa.

      Thứ tư, Kiểm sát viên phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định mới của luật, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức xã hội… để chủ động tranh tụng tại phiên tòa. Việc xét hỏi, luận tội, tranh luận ở phiên tòa thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và hướng dẫn của Ngành. Trước khi tham gia phiên tòa, yêu cầu Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chắc nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, dự kiến các vấn đề cần xét hỏi, xây dựng kế hoạch tranh luận và đối đáp tại phiên tòa. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng Kiểm sát viên không nắm chắc các tình tiết của vụ án, dẫn đến không tranh luận đối đáp với Luật sư và người tham gia tố tụng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động xét hỏi, tranh luận làm rõ các tình tiết của vụ án, các vấn đề mới phát sinh (nếu có), xác định các nội dung liên quan để định hướng tranh luận, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Lưu ý phải đưa ra những chứng cứ, tài liệu và lập luận để đối đáp đến cùng với ý kiến của bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa.Trên cơ sở nắm chắc nội dung vụ án để xem xét quyết định việc chọn vụ án đưa ra xét xử để học tập, rút kinh nghiệm, đảm bảo “vừa sức” để bản thân Kiểm sát viêntrực tiếp thực hiện nhiệm vụ tự nâng cao năng lực, kinh nghiệm nghiệp vụ của mình, đồng thời các cán bộ, Kiểm sát viênkhác có cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm. Qua đó có cơ sở đóng góp ý kiến rút kinh nghiệmngay sau khi kết thúc phiên tòa.

      Thứ năm,chú trọng và đổi mới cách thức tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên tòa. Cần xác định đây là việc làm cần thiết và bắt buộc của quy trình tổ chức một phiên tòa rút kinh nghiệm và là cơ hội tốt nhất giúp cho cán bộ, Kiểm sát viêntrau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Thành phần tham gia họp rút kinh nghiệmphải có lãnh đạo và các thành viên tham dự theo dõi phiên tòa. Nội dung rút kinh nghiệmbao gồm cả công tác kiểm sát điều tra, xây dựng hồ sơ vụ án đến công tác chuẩn bị xét xử và thực hành quyền công tố - kiểm sát xét xửtại phiên tòa. Đặc biệt là các kỹ năng của Kiểm sát viêntại phiên tòa như đọc cáo trạng, xét hỏi, trình bày luận tội, tranh luận đối đáp, việc thực hiện nhiệm vụ xét xử và tác phong, ứng xử, xử lý tình huống mới phát sinh tại phiên tòa. Lãnh đạo Viện cần kết luận nêu rõ những ưu điểm, tồn tại của Kiểm sát viênthực hành quyền công tốtại phiên tòa, những vấn đề cần rút kinh nghiệmchung về nghiệp vụ và cả về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.
Qua công tácnâng cao chất lượng, hiệu quảphiên tòa rút kinh nghiệm, trình độ của Kiểm sát viên, Thẩm phán được thể hiện rõ nét nhất tại phiên tòa. Các phiên tòa rút kinh nghiêm đã thể hiện được tính nghiêm minh, tính dân chủ của nền tư pháp, mang lại niềm tin của nhân dân vào pháp luật. Kết quả đạt được qua mỗi phiên tòa rút kinh nghiệm là các kỹ năng, ứng xử, xử lý tình huống, kỹ năng tranh tụng, kiến thức pháp luật, chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, năng lực kinh nghiệm thực tế của lãnh đạo, Kiểm sát viên trong Ngành được nâng lên rõ rệt, đã hạn chế oan, sai, hủy án và trả hồ sơ để điều tra bổ sung./.

Lương Thị Hòa - Phòng 7 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang