VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Trao đổi nghiệp vụ

Một số nội dung cần chú ý khi thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Cập nhật: 17-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 815

    Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những chức năng của Viện kiểm sát nhân dân. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều nội dung mới quy định về công tác này so với trước đây. Trong phạm vi của bài viết đề cập đến một số điểm mới cần lưu ý để thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo chính xác, kịp thời.

    Thứ nhất:Về phạm vi kiểm sát

    Điều 332 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: “Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố giải quyết trong thời hạn bảy ngày khi nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng...Khiếu nại quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định đó giải quyết...”

    Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định về thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo. “1. ...Tố cáo hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố xem xét, giải quyết...”. Nhưngkhoản 2, Điều 339 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 qui định: “Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan điều tra, Tòa án, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”.

     Như vậy, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003đã vừa không quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhưng lại vừa quy định Viện kiểm sát kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan này. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy địnhlại rõ ràng hơn, cụ thể: Tại khoản 1 Điều 483: “Viện kiểm sát kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới" . Đồng thời, về thẩm quyền giải quyết của cáccơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã có sửa đổi, bổ sung như sau:

    Đối với khiếu nại, Khoản 2, Điều 475 quy định: " Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tratrừ việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ ....do cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra xem xét, giải quyết...".

    Khi thực hiện Điều 483, Viện kiểm sát chỉ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chứ không trực tiếp giải quyết đối với khiếu nại trên. Còn Khiếu nại đối với Quyết định, hành vi tố tụng của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và tố cáo hành vi tố tụng của người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra xem xét, giải quyết.

   Thứ hai: Về quyền hạn của Viện kiểm sát khi tiến hành kiểm sát.

    So với Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, Những quyền kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm này đã được quy định rõ hơn trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đồng thời bổ sung quyền ban hành kết luận kiểm sát. Cụ thể điểm đ, khoản 2, Điều 483 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định: Khi tiến hành kiểm sát, Viện kiểm sát có quyền: " Ban hành kết luận kiểm sát; thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo".

    Thứ ba: Về việc thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

    Khoản 3, Điều 483 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: “Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát các cấp”. Đây là quy định mới hoàn toàn so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Mặc dù trên thực tế những hoạt động thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp trên đối với cấp dưới vẫn được thực hiện thường xuyên theo quy chế công tác trong ngành. Nhưng nay Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định thành điều luật cụ thể về trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân.

    Trên đây là một số nội dung trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Mong độc giả cùng góp ý, trao đổi để thực hiện tốt hơn công tác này.

Hoàng Quyết Tiến - Phòng 12 VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang