VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Chi bộViện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân

Cập nhật: 31-03-2021 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 88

Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt mở rộng với chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân",chuyên đề trên được Chi bộ giao cho Chi đoàn thanh niên chuẩn bị và trình bày tại buổi sinh hoạt nhân tháng hành động của Thanh niên, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Chi ủy, đảng viên, đoàn thanh niên, cán bộtrong đơn vị.


Đồng chí Ma Văn Duy,Đoàn viênChi đoàn trình bày chuyên đề

Nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, các đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã dành nhiều thời gian thảo luận, tham gia góp ý để xây dựng chuyên đề, theo đó xác định giá trị nhận thức cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh là tình yêu Tổ quốc và Nhân dân.Trong cuộc sống và trong công tác luôn nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc,tôn trọng, khách quan, công tâm, tập trung giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của tổ chức, Nhân dân; không quan liêu, vô cảm, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân. Tôn trọng lắng nghe góp ý của quần chúng nhân dân và đồng nghiệp trong đơn vị với thái độ cầu thị. Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân”đạt hiệu quả thiết thựcthì mỗi cá nhân phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chủ động nghiên cứu, tự giác học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng chí Lâm Thị Lệ Hằng, Viện trưởng VKSND thành phố Lạng Sơn phát biểu góp ý xây dựng Chuyên đề

Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến, trao đổi, thảo luận có chất lượng từ các đồng chílãnh đạo đến cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên, đoàn thanh niên của đơn vị. Qua đó giúp chomỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cá nhân đồng thời là một trong những yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Phương Anh – VKSND thành phố Lạng Sơn.
 hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang