VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình phúc tra việc thực hiện kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình.

Cập nhật: 29-01-2021 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 125

Thực hiện kế hoạch số 20/KH-VKS-LB ngày 11/01/2021 của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình. Ngày 26/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Lộc Bình tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thực hiện kiến nghị tại Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình trong công tác thi hành án hình sự. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Lệnh Hà - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Đ/c Trần Lệnh Hà, Phó Viện trưởng Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c: Lâm Văn Đồng - Chủ tịch UBND thị trấn trình bày báo cáo

Kết quả phúc tra cho thấy: Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình đã tổ chức triển khai kết luận và kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đến cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn và tiếp thu sửa chữa, thực hiện khắc phục những vi phạm, tồn tại đã nêu trong kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát. Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình đã thực hiện việc mở các loại sổ quản lý theo dõi và ghi chép cập nhật thông tin đầy đủ tại các cột mục; yêu cầu người chấp hành án thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của bản án và quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự; định kỳ hàng tháng, phải nộp bản tự nhận xét, báo cáo về việc chấp hành nghĩa vụ cho cán bộ công an viên được phân công giám sát, giáo dục để thực hiện việc xác nhận, báo cáo Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nhận xét, phân loại, đánh giá kết quả chấp hành án của người chấp hành án; tạo điều kiện để người chấp hành án được sinh hoạt, lao động, học tập tại địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định tình hình trật tự trị an ở địa phương.

Tuy nhiên qua kiểm tra còn một số thiếu sót như: Bản tự nhận xét, báo cáo về việc chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án còn ghi chép sơ sài, chưa đầy đủ tại mục thông tin, một số bản nhận xét về người chấp hành án của Ủy ban nhân dân thị trấn chưa có số đăng ký văn bản.

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành kết luận phúc tra, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Công an thị trấn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Nông Đức Hoài - Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình.hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang