VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật: 09-10-2020 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 69

      Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

      Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Phúc Bình - Bí thư Chi bộ trình bày chuyên đề, đồng thời đánh giá: Công chức, người lao động trong đơn vị, thời gian qua cơ bản đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nghiêm túc thực hiện các quy định của Ngành về công vụ, công chức nhất là Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTg ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020. Bên cạnh đó, tập thể đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, lãnh đạo Viện thực hiện tốt: “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, công chức, người lao động: “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Sau khi nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày, đảng viên Chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi về các nội dung trong chuyên đề. Từ đó đánh giá những mặt đã làm tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đưa ra biện pháp khắc phục với mục tiêu thực hiện tốt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, công vụ và trật tự nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh./.

Hải Yến - Viện KSND huyện Tràng Địnhhỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang