VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 11-05-2020 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 362

      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính Trị; Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 01/8/2019 của Huyện ủy Tràng Định về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 05/5/2020 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Tràng Định; đồng chí Đinh Khắc Hiển - Huyện Ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo và sự tham gia của toàn thể đảng viên Chi bộ.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

      Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân huyện Tràng Định đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chính trị, lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam; Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc được giao và chấp hành tố các nội quy, quy chế của Ngành, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành đề ra. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 được Đảng ủy cấp trên xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2016 đạt trong sạch vững mạnh (tiêu biểu); các năm 2017, 2018, 2019 xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng thực hiện.

Đồng Chí Lương Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Tràng Định tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

      Thay mặt Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lương Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển đảng; thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

      Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã thảo luận và bầu ra Ban Chi ủy, bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Vy Tiến Hoàng - Viện KSND huyện Tràng ĐịnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang