VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Ban pháp chế HĐND huyện Chi Lăng giám sát chuyên đề tại Viện KSND huyện Chi Lăng

Cập nhật: 04-11-2019 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 309

      Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐND-BPC ngày 03/10/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng, về giám sát chuyên đề: Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng. Đoàn giám sát do đồng chí Lương Trùng Khánh – Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Pháp chế và Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng. 

Đ/c Lương Trùng Khánh - Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

      Thay mặt đơn vị, đồng chí Vi Trường Xuân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đơn vị đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng. Đơn vị đã phân công cán bộ, kiểm sát viên trực nghiệp vụ 24/24 giờ, đảm bảo tham gia công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay khi có vụ việc xảy ra, lập hồ sơ kiểm sát chặt chẽ, đúng quy định. Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử được đơn vị thực hiện đúng pháp luật, 100% các vụ án được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với Tòa án xác định án điểm, tham gia phiên tòa xét xử lưu động, gắn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

      Với những kết quả đã đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, những nguyên nhân chủ quan, khách quan; đồng thời, đề nghị Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên tiến hành giám sát đối với hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp tại địa phương nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ.
Kết luận về buổi giám sát, đồng chí Lương Trùng Khánh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng đánh giá cao kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng trong thời gian qua, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Chi Lăng. Đoàn giám sát cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, tổng hợp các ý kiến báo cáo đầy đủ trước Hội đồng nhân dân huyện; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

      Thay mặt đơn vị, đồng chí Vi Trường Xuân – Viện trưởng Viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn giám sát, để cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của đơn vị, tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát và phát huy mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu phòng chống vi phạm và tội phạm trong tình hình hiện nay./

Hoàng Thị Liên - VKSND huyện Chi Lăng


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang