VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

VKSND huyện Bắc Sơn Sinh hoạt theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật: 23-05-2019 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 779

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sáng ngày 20/5/2019, Chi bộ Viện kiểm sát đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thảo luận, liên hệ với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” và tổ chức Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trần Minh Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát chủ trì buổi sinh hoạt.

Đ/c Trần Minh Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ VKSND huyện Bắc Sơn quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Minh Sơn, Bí thư Chi bộ quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời giới thiệu khái quát về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông qua tác phẩm Di chúc của Bác, những tình cảm đặc biệt của Người đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Với chủ đề sinh hoạt Chi bộ đúng vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2019), các cán bộ, đảng viên đều sôi nổi phát biểu và chia sẻ những câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh được từng đồng chí cán bộ, đảng viên tâm đắc lựa chọn kể lại là những câu chuyện phản ánh chân thực, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó, rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và liên hệ với bản thân trong việc thực hành “làm theo” tư tưởng đạo đức, phong cách của Người.

Đ/c Lương Thị Mai Quỳnh, đảng viên Chi bộ - Kể chyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã nghe đồng chí Lương Thị Mai Quỳnh, Chi ủy viên Chi bộ kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua câu chuyện nhỏ “Các chú nói có lý nhưng chưa hợp lý” được trích trong 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên Giáo Trung ương phát hành năm 2007.

Chi bộ nghe Giáo sư. Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo giảng về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên xem lại những thước phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghe Giáo sư. Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo giảng về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh” năm 2019 thông qua trang Web Thông tin điện tử.


Cán bộ, đảng viên xem các thước phim tư liệu về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Minh Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 phù hợp với từng lĩnh vực công tác của mỗi cá nhân. Đồng thời tiếp tục đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Lời dạy của Bác đối với cácn bộ ngành kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.

Lương Thị Mai Quỳnh – VKSND huyện Bắc Sơn
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang