VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Viện KSND huyện Chi Lăng với Cuộc thi viết về “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật: 03-05-2019 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 554

      Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, luôn được cán bộ, đảng viên VKSND huyện Chi Lăng xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Đ/c Vi Trường Xuân - Bí thư Chi bộ VKSND huyện Chi Lăng nhận Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi

      Sau khi được Bí thư Chi bộ triển khai và phát động Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 21/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng, về tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã tích cực tham gia viết bài dự thi với tổng số 09 bài viết về những tấm gương điển hình, tiên tiến có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều bài dự thi đã có sự đầu tư công sức lớn trong việc sưu tầm hình ảnh, tư liệu, nội dung sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sau khi tổ chức chấm sơ khảo Chi bộ đã lựa chọn được 03 bài viết có chất lượng tốt nhất gửi Ban Tổ chức Cuộc thi. Kết quả cuộc thi, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đạt giải Khuyến khích nội dung tập thể có số lượng, chất lượng bài dự thi tốt nhất và 01 cá nhân đảng viên của Chi bộ được lựa chọn trong danh sách 20 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng tốt gửi Cuộc thi cấp tỉnh trong tổng số 872 bài dự thi của cấp huyện. Ghi nhận kết quả đã đạt được, ngày 25/4/2019 tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Chi Lăng đã tổ chức trao giải và biểu dương thành tích của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng. Cuộc thi đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện Chi Lăng tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Lê Thị Thủy - Viện KSND huyện Chi Lăng
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang