VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật: 08-04-2019 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 586

      Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đề ra " Yêu cầu điều tra" trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Ngày 03/4/2019, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã phối hợp cùng với Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. " Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng bản " Yêu cầu điều tra "

     Chuyên đề do đồng chí Phạm Văn Hưng, Hội viên Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn trình bày.

Đồng chí Phạm Văn Hưng trình bầy chuyên đề

      Tại buổi sinh hoạt các Hội viên của 02 chi hội đã thảo luận làm rõ những nội dung mang tính lý luận chung cũng như một số những khó khăn vướng mắc trong thực hiện yêu cầu điều tra các vụ án hình sự như việc xác định giới hạn, hình thức, nội dung của một bản " Yêu cầu điều tra " đã được các Luật gia của 02 chi hội thảo luận sôi nổi. Qua thảo luận các Hội viên còn trao đổi những kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp để nâng cao chất lượng của " Bản yêu cầu điều tra."

      Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự bổ ích và có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả việc chấp hành pháp luật Tố tụng hình sự, các Quy chế hoạt động của Ngành, Thông tư hướng dẫn liên Bộ ... trong hoạt động điều tra vụ án hình sự. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Dương Minh Hồng thảo luận tải buổi sinh hoạt

Đồng chí Chu Xuân Hải thảo luận tải buổi sinh hoạt

Đồng chí Lâm Thị Lệ Hằng phát biểu, chỉ đạo tải buổi sinh hoạt

Dương Minh Hồng - VKSND Thành phố Lạng Sơn


 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang