VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Cập nhật: 25-03-2019 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 433

   Trong những năm qua, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động và sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tổ chức của Chi hội ngày càng được mở rộng, vị trí, vai trò, uy tín của Chi hội ngày càng được khẳng định. Góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước trong công cuộc cải cách Tư pháp.

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng hiện nay gồm 09 đồng chí, trong đó chiếm đến hơn 80% là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia giám sát công tác thi hành pháp luật, bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội.

   Chi hội thường xuyên tổ chức cho toàn thể các Hội viên tích cực tham gia góp ý về xây dựng pháp luật, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số Luật, văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, như: Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật tố tụng hành chính 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017,… cùng nhiều Nghị định của Chính phủ; Thông tư liên ngành, các quy định, quy chế của ngành. Các ý kiến góp ý có giá trị được tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng.

   Những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Viện kiểm sát đều được phổ biến đến toàn thể Hội viên và tổ chức lấy ý kiến góp ý với tinh thần xây dựng cao như Đề án vị trí việc làm của cán bộ công chức đơn vị, các quy định, quy chế, nội quy áp dụng trong cơ quan, đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hội viên tích cực tham gia các cuộc hội thảo, phản biện về xây dựng pháp luật do Tỉnh Hội Luật gia, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức.

   Mỗi Hội viên của Chi hội đều tự giác, thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức, luôn nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc, thống nhất những chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác nghiệp vụ của ngành, chủ động tiếp thu và triển khai thực hiện các đạo luật mới ban hành trong từng nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

   Thông qua công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự tại phiên toà các Hội viên tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa các vụ án nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm đến các trung tâm hành chính xã, thị trấn để xét xử lưu động. Trong quý I năm 2019, đã tổ chức xét xử lưu động được 04 vụ án hình sự về các tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, buôn bán và vận chuyển hàng cấm. Thông qua phiên toà, đặc biệt là phần trình bày luận tội và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm của Kiểm sát viên đã có tác dụng tuyên truyền sâu sắc về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và việc xử lý đối với các tội phạm cụ thể nói riêng. Các vụ án được đưa ra xét xử lưu động cận kề dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân địa phương. Các bản án của Tòa án đã tuyên đối với các bị cáo tại phiên tòa lưu động đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, có tác dụng mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

   Bên cạnh đó, thông qua Trang thông điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, các Hội viên đã tích cực tham gia viết tin, bài với các nội dung phản ánh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động nghiệp vụ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành tại đơn vị, trong quý I năm 2019 có 06 tin, bài có tính mang tính thời sự, chất lượng được Ban biên tập duyệt và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của ngành Kiểm sát Lạng Sơn, góp phần tuyên tuyền, đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát đến gần với dân hơn.

   Chi hội thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý dưới các hình thức như tư vấn trực tiếp, trả lời bằng văn bản. Thông qua các hoạt động chuyên môn trong công tác Kiểm sát án hình sự, án dân sự, tiếp dân các Hội viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đã hướng dẫn bị can, đương sự và công dân trong một số vụ án hình sự, dân sự về diện được trợ giúp pháp lý theo chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT ngày 29/6/2018 của Bộ tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, để đảm bảo công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng quy định. Bản thân các Hội viên luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của công tác trợ giúp pháp lý nói chung và trợ giúp pháp lý trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Chủ động phối hợp với Điều tra viên của Cơ quan điều tra; các cán bộ của các cơ quan tư pháp thực hiện việc giải thích các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật tố tụng và quyền được trợ giúp pháp lý cho những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị tạm giữ, tạm giam, bị can và đương sự. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai bảng thông tin về trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước cung cấp theo đúng quy định. Các trường hợp có yêu cầu được cung cấp mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hướng dẫn viết đơn, địa chỉ liên lạc của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, hướng dẫn họ và người thân thích, người đại diện hợp pháp của họ về thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý. Quá trình Trợ giúp viên, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công tham gia tố tụng được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Được thông báo trước về thời gian, địa điểm thực hiện việc hỏi cung, đối chất, nhận dạng…, được giao đầy đủ các văn bản tố tụng của vụ án tham gia trợ giúp pháp lý, đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đang được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định. Qua đó, tỷ lệ người dân biết về trợ giúp pháp lý ngày càng tăng lên, góp phần bảo đảm tính khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được năm 2018, Chi hội và một cá nhân Hội viên được tỉnh Hội Luật gia Lạng Sơn biểu dương khen thưởng.

Hội viên Chi hội Luật gia VKSND huyện Chi Lăng trực tiếp hướng dẫn đương sự về diện được trợ giúp pháp lý

   Kết quả cụ thể trong quý I năm 2019 có 09 bị can thuộc diện được trợ giúp pháp lý đều được Hội viên là Kiểm sát viên giải thích, hướng dẫn về quyền được trợ giúp pháp lý. Sau quá trình giải thích, đã có 06 bị can có yêu cầu Trợ giúp viên pháp lý đứng ra bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật.

   Trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự lồng ghép chặt chẽ giữa các khâu công tác kiểm sát, kết hợp giữa hướng dẫn pháp luật, tư vấn pháp luật và trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các Hội viên Chi Hội đã giải quyết và hướng dẫn cho dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

   Chi hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua năm 2019. Tiếp tục phối hợp với chi bộ, chính quyền cơ quan đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thi đua và hưởng ứng các phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2 (2016-2020) và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; phong trào thi đua Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2019). Theo đó, hàng quý, 6 tháng và 1 năm, Chi hội thực hiện việc sơ kết, tổng kết hoạt động của Chi hội, kịp thời biểu dương những Hội viên năng động, tích cực, trách nhiệm và cùng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục thực hiện các hoạt động của Chi hội đạt kết quả cao nhất.

Chi hội Luật gia VKSND huyện Chi Lăng tổ chức đánh giá  hoạt động quý I năm 2019

   Cùng với việc thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp pháp lý, tham gia công tác cải cách tư pháp, giám sát thi hành pháp luật… Chi hội quan tâm tới công tác phát triển Hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên, động viên khích lệ Hội viên hăng hái công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Có được những kết quả nêu trên là do sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh Hội Luật gia Lạng Sơn, Chi ủy Chi bộ và tập thể Lãnh đạo đơn vị; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể cơ quan. Sự nỗ lực của toàn thể Hội viên, cũng như các đồng chí trong Ban chấp hành luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cá nhân vì lợi ích của Chi hội.

   Trong thời gian tới, để hoạt động của Chi hội được toàn thể Hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, đạt kết quả cao hơn nữa, Chi hội tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Hội viên, triển khai quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể Hội viên, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động và chế độ sinh hoạt của Chi hội với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi hội./.

Lê Thị Thủy - VKSND huyện Chi Lăng


 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang