VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Xây dựng chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Cập nhật: 25-03-2019 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 400

   Trong những năm qua, với nhiều cách làm hay, giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong công tác, nội bộ đoàn kết thống nhất theo phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc luôn được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cao Lộc, được cấp ủy địa phương đánh giá cao. Ngay từ đầu năm, Chi bộ và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc đã quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị, Kế hoạch công tác của ngành. Các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trên cơ sở đó, thống nhất trong đơn vị đề ra các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, trên từng mặt công tác.


Đồng chí Nguyễn Thúy Liễu – Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát huyện Cao Lộc (thứ 2 bên trái) nhận Giấy khen của Huyện ủy

   Là một địa bàn biên giới trọng điểm, phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, khối lượng công việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc khá lớn, nhưng bằng sự đoàn kết đồng lòng, nhất trí, các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao nhất.Lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác để phát huy tối đa năng lực của cán bộ, từ đó, kết quả giải quyết công việc trên các mặt công tác năm sau luôn cao hơn năm trước.

   Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải nêu gương rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống cho các cán bộ, đảng viên khác, cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải nêu gương cho quần chúng nhân dân. Đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tận tụy phục vụ Nhân dân; nghiêm khắc tự phê bình và phê bình các hành động cửa quyền, gây phiền hà cho người dân.

   Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng chi bộ: Việc lãnh đạo, chỉ đạo luôn tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các cán bộ, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật công vụ, nội vụ, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi ủy, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tổ chức sinh hoạt được nhiều chuyên đề thiết thực, như “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Bên cạnh đó, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội luật gia theo điều lệ đã góp phần thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

   Công tác kiểm tra, giám sát trong Chi bộ được thực hiện một cách nghiêm túc, trong năm 2018 đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 02 đảng viên, ban hành Thông báo kết quả giám sát. Công khai minh bạch trong việc sử dụng tài sản công, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong các hoạt động của đơn vị.
Qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Cao Lộc đều được công nhận “Trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018".

   Có được những kết quả nêu trên, Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả như:

   1. Làm tốt công tác dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và cơ quan.Kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện phân tán cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật.

   2. Xây dựng đội ngũ đảng viên củaChi bộ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm. Luôn xem việc nâng cao chất lượng đảng viên là một nội dung cơ bản của xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   3. Duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn, thường xuyên có chất lượng, đảm bảo các đường lối, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được củng cố, phát triển; nội bộ Chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.

   4. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

   5. Thường xuyên chăm lo vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với mọi hoạt động của Chi bộ, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể chủ động, tích cực tham gia xây dựng Chi bộ.

Nguyễn Thành Luân – VKSND huyện Cao LộcTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang