VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021- 2026

Cập nhật: 05-03-2021 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 675

Căn cứ Thông báo số 82/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được phân bổ 02 chỉ tiêu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (gồm 01 tái cử và 01 là dân tộc thiểu số). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy trình Hướng dẫn số 18/HD-MTTQ-BTT ngày 18/02/2021 của Ban Thường Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Qua Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã nhất trí biểu quyết 100% giới thiệu:

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Trịnh Thị Viện - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Khiếu tố; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số hình ảnh của hội nghị


Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu

Đ/c Hồ Ngọc Bích – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hứa Thùy Nga - Phòng 15 Viện KSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang