VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 02-10-2020 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 884

      Tiếp tục thực hiện Thông báo số 230-TB/TW, ngày 26/3/2009 của Bộ Chính trị về chủ trương cơ cấu đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương tham gia cấp ủy; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 95-NQ/BCSĐ ngày 02/5/2019 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu nhân sự là các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được bầu tái cử (đứng thứ tư hàng đầu từ trái qua)

      Qua kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có 5 đồng chí được bầu tái cử và 7 đồng chí được bầu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện, như sau:

      I. Danh sách các đồng chí tái cử

      1. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

      2. Đồng chí Lâm Thị Lệ Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

      3. Đồng chí Vi Trường Xuân, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

      4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VIện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

      5. Đồng chí Trịnh Ngọc Chính, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

      II. Danh sách các đồng chí trúng cử

      1. Đồng chí Nông Văn Cường, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

      2. Đồng chí Đặng Quang Minh, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

      3. Đồng chí Vũ Thanh Lịch, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

      4. Đống chí Nguyễn Phúc Bình, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

      5. Đồng chí Hoàng Hữu Sỹ, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

      6. Đồng chí Hà Xuân Hương, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

      7. Đồng chí Phạm Đăng Bằng, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

      Đạt được kết quả trên trước hết là có sự quan tâm của cấp ủy địa phương đối với ngành Kiểm sát Lạng Sơn trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy. Đồng thời, khẳng định được vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác cải cách tư pháp, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, thực nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Hứa Thùy Nga - Phòng 15THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang