VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật: 03-02-2020 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 391

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/ĐUK, ngày 20/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Qua đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kết quả bình xét tập thể, cá nhân tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các Chi bộ. Ngày 03/02/2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020), Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 01 tập thể Chi bộ và 09 cá nhân đảng viên điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. 

Tại buổi biểu dương, khen thưởng, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu, ghi nhận kết quả tập thể, cá nhân đảng viên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đc Hồ Thị Lan Anh trao giấy khen cho Chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Khiếu tố

Đ/c Hồ Thị Lan Anh trao giấy khen cho các đồng chí đảng viên

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng cấp trên, xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể đơn vị thực hiện có hiệu quả, xây dựng Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, đoàn kết nội bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, đặc biệt là lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu, nêu gương, đi đầu trong mọi công việc để cán bộ, đảng viên cấp dưới học tập noi theo.

Trịnh Thị Viện, Trưởng phòng 15THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang