VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và triển khai công tác năm 2020

Cập nhật: 21-01-2020 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 375

      Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Chi Lăng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và Hội nghị triển khai công tác năm 2020. 

      Tại hội nghị cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Lộc Bình, Chi Lăng: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát, kết quả thực hiện công tác thi đua năm 2019; dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát, Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn

      Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Lộc Bình và Chi Lăng đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác kiểm sát và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động. Được công nhận là Tập thể Lao động tiến tiến; cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị, cán bộ công chức của 3 đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua của Ngành và địa phương phát động. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng

      Tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2020 có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện tỉnh cùng Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện.

      Viện kiểm sát nhân dân huyện đã bám sát các Chỉ thị, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, trong năm các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định

      Các đơn vị đã đề ra Kế hoạch thực hiện công tác kiểm sát năm 2020 bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác kiểm sát năm 2020; Nghị quyết của cấp ủy Đảng và Hội đồng nhân dân năm 2020, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong năm 2019, đề nghị đơn vị cố gắng, phấn đấu nỗ lực đạt được những chỉ tiêu công tác đã đề ra trong kế hoạch công tác kiểm sát, thực hiện tốt các khâu công tác trọng tâm, đột phá năm 2020. Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh, xin hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020./.

Thành Ngân tổng hợp từ các đơn vịTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang