VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2020

Cập nhật: 10-01-2020 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 531

      Ngày 09/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại diện Lãnh đạo các cơ quan tư pháp và một số Ban, Ngành của tỉnh. Hội nghị triển khai công tác kiểm sát được truyền hình trực tuyến tại 12 điểm cầu.

      Năm 2019 ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Ngành, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngành Kiểm sát Lạng Sơn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Quốc hội, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp trong công tác đột phá, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành đề ra. Trong năm 2019 đã phối hợp với cơ quan tư pháp trong tỉnh tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc áp dụng các biện pháp tố tụng làm rõ hành vi phạm tội, chú trọng áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm các vụ án được tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; thực hiện tốt công tác phòng ngừa các vi phạm và tội phạm. Kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo và cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2019, đồng thời nhấn mạnh thêm các nội dung đề nghị ngành Kiểm sát Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Ngành Kiểm sát tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tào, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến

      Thay mặt tập thể Ban cán sự đảng, đồng chí Hồ Thị Lan Anh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và khẳng định: Năm 2020, ngành Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp; chỉ thị, nghị quyết và các đạo luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành; tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo phương châm: "Đổi mới công tác tổ chức cán bộ; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp". Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo các đơn Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa cơ quan tiến hành tố tụng và trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra và các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

      Tại Hội nghị, thay mặt tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng đã trao trao cờ thi đua cho 04 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2019 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang