VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 06-01-2020 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 211

        Được sự chỉ đạo của Đảng ủy ngày 03/01/2020, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng đã phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, đề ra các chỉ tiêu và biện pháp phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Dự hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

        Hội nghị đã nghe và nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, đồng thời thảo luận và đề ra nghị quyết năm 2020 và biện pháp tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

        - Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các chủ trương về cải cách tư pháp.

        - Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội; các Chỉ thị của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, tăng cường công tác tiếp công dân. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

        - Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần có hiệu quả vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

        - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, Kiểm sát viên, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát nhân dân.

       - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác; khai thác tối đa hệ thống hội nghị truyền hình để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Ngành.

      - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

        Để hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động đại diện Đảng bộ cơ sở, Lãnh đạo Viện và Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

      Tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Quảng - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã trao quyết định khen thưởng cho 16 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động của Công đoàn./.

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn



THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang