VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện kiểm sát nhân dân 5 tỉnh khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc ký biên bản tọa đàm về hợp tác bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm

Cập nhật: 28-10-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 377

      Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-VKSTC ngày 17/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Đoàn công tác tham dự Hội thảo nghiệp vụ kiểm sát với chủ đề “Hợp tác bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn thực phẩm khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc” được tổ chức tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong hai ngày 24, 25/10/2019, Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân 4 tỉnh Biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Quảng Ninh do đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn tham dự Hội thảo tại thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát 5 tỉnh, khu ký Biên bản

      Để tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Viện kiểm sát nhân dân 5 tỉnh, khu hai nước đã ký Biên bản tọa đàm về hợp tác bảo vệ tài nguyên môi trưởng, an toàn thực phẩm, biên bản gồm 4 điều, trong đó 5 tỉnh, khu của hai nước Việt Nam - Trung Quốc nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác thực hiện “Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trực tiếp giữa Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc”; tăng cường gặp mặt để trao đổi thông tin, cung nghiên cứu về những vấn đề tư pháp liên quán đến hợp tác bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện tương trợ tư pháp hình sự trên cơ sở quy định của “Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.

      Kế thúc Hội thảo Viện kiểm sát 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân Khu tự trị dân tộc choang Quảng Tây, Cộng hòa nhân dân Trung hoa đã ký Biên bản tọa đàm về hợp tác bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm./.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn công tác:

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang