VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Những thành tích đat được của Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 16-10-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 394

      Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập ngày 01/01/1961 đến nay có 11 tổ Công đoàn, với tổng số 63 đoàn viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, trong những năm qua Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lãnh đạo Viện và các tổ chức Đoàn thể cơ quan thực hiện tốt việc tuyên truyền, bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị, vận động đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Đoàn viên công đoàn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” được các đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt. 

      Đoàn viên không ngừng học tập nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

      Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định pháp luật về Công đoàn, cũng như các hoạt động chăm lo đến đời sống đoàn viên, người lao động, đặc biệt đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, thai sản, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái được thực hiện thường xuyên, theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành.Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, người lao động được triển khai với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

      Ngoài ra còn khuyến khích, động viên đoàn viên và người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

      Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đoàn viên chủ động, sáng tạo đề ra nhiều sáng kiến trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua Ngành. Qua đó hàng năm có trên 95% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

      Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được quan tâm. Hàng năm đều đạt Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

      Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được thực hiện tốt.

      Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tích và được Chính phủ, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen và giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

      Đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận Tập thể Lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân liên tục từ năm 2013 đến 2018; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen các năm từ 2015 đến 2017.

      Với những thành tích đạt được, ngày 01/10/2019 Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo"

Đ/c Nông Văn Quảng - Chủ tịch CĐCS Viện KSND tỉnh Lạng Sơn (đứng thứ ba từ phải sang) nhận Bằng khen do đại diện Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam trao tặng.

      Bằng khen này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu trong hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Bài và ảnh: Phạm Hương Thủy - Văn phòng Viện tỉnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang