VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện KSND tỉnh Lạng Sơn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; kết quả kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12

Cập nhật: 16-07-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 221

      Sáng ngày 15/7/2019, đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 10 /CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và kết quả kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên của đơn vị. 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư BCSĐ, Viện trưởng VKSND tỉnh 

      Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí và nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

      Kỳ họp thứ bảy, Quốc Hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5/2019 đến ngày 14/6/2019 đã xem xét, quyết định về các vấn đề kinh tế, xã hội, có 20 lượt ý kiến tại cuộc họp. Tại kỳ họp đã thông qua 07 Luật , 10 Nghị quyết và góp ý kiến 09 dự án luật, xem xét báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan theo nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, cần tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2018; kế hoạch giải ngân đối với kinh phí còn dư và kinh phí chưa giải ngân năm 2018; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đối với tỉnh Hà Tĩnh; xem xét việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự phòng 10% tại Bộ, ngành, địa phương; một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Giao các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống.

      Kỳ họp lần thứ mười hai Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVI diễn ra trong 2 ngày, từ 09 - 10/7/2019 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Tại kỳ họp, có 46 lượt ý kiến và 12 phiếu lấy ý kiến, các đại biểu HĐND đã thảo luận và thống nhất thông qua 15 nghị quyết quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019; phân tích, đánh giá kết quả, làm rõ hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

      Kỳ họp đã nghe lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh khóa XVI; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

      Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan chuyên môn; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và các ban của HĐND; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát của từng đại biểu, tổ đại biểu và các cơ quan của HĐND tỉnh; giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề quan trọng, vấn đề nóng, bức xúc, nhạy cảm, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém có tác động, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đồng chí nhấn mạnh HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích các vấn đề một cách tập trung và thực chất; tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, nhất là cấp cơ sở để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời từ khi mới phát sinh; tiếp tục thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

      Kết thúc phần thông báo nhanh các văn bản, đồng chí Hồ Thị Lan Anh nhấn mạnh: Thay mặt Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo Viện, đồng chí Viện trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ số thị 10 /CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình giải quyết công việc, thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác tiếp công dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ bảy, Quốc Hội khóa XIV và kỳ họp lần thứ mười hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Bài: Phạm Hương Thủy; Ảnh: Thành NgânTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang