VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 01-07-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 328

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 17/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Sáng ngày 01/7/2019, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban cán sự đảng, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành; lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội trong cơ quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và sinh hoạt theo đúng Điều lệ.

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị đã nghe báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và dự thảo Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019, tại Hội nghị có 08 ý kiến góp ý, bổ sung vào nghị quyết để lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm; tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh" nhất là thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày 28/6/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đòng thời đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí tin tưởng, với sự phối hợp và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả công tác cao hơn trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cùng các ý kiến góp ý tại Hội nghị và bổ sung vào Nghị quyết để lãnh đạo triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung mà Nghị quyết Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề ra trong năm 2019./.

Xuân Hữu
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang