VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Ngành Kiểm sát Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019.

Cập nhật: 28-06-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 1103

      Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 16/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ngày 28/6/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát năm 2019; những kết quả đã đạt được trong từng lĩnh vực công tác; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ của mà đơn vị đã đề ra, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong những tháng cuối năm 2019.

      Chủ trì Hội nghị trực tuyến đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên Trung cấp Viện tỉnh; đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở 12 điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

      Trong 6 tháng đầu năm 2019 ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Ngành, của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Quốc hội, triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó một số chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt theo chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành đề ra. Phối hợp với cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời ban hành các kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

      Tại Hội nghị có 23 ý kiến tập trung chủ yếu về tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ án hình sự, dân sự; việc giải quyết đối với các vụ án hình sự tạm đình chỉ, vấn đề thực hiện các Chuyên đề nghiệp vụ; thực hiện công tác thống kê, công tác tuyên truyền; việc lập phiếu đánh giá về quản lý cán bộ; thực hiện hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ; việc tổng hợp các vi phạm của cơ quan tư pháp để ban hành kiến nghị, kháng nghị.
Kết thúc hội nghị đồng chí Viện trưởng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Quy chế của Ngành. Quan tâm chỉ đạo đối với các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp, hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Tăng cường nghiên cứu các Bộ luật, các Đạo luật mới do Quốc hội thông qua, thực hiện tốt phần mềm quản lý án hình sự và dân sự. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, làm tốt công tác giới thiệu nhân sự cho cấp ủy, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những thiếu sót, tồn tại để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh chụp màn hình)

      Trong thời gian tiếp theo các đơn vị cần chú ý bám sát Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tiếp tục, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các đạo luật về tư pháp, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, các Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kiểm sát chặt chẽ đối với các tố giác, tin báo về tội phạm; Tăng cường phối hợp tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, hành chính, đặc biệt là phiên tòa trực tuyến; xác định các vụ án điểm để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ theo quy định của Ngành. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Làm tốt công tác phân loại đánh giá cán bộ. Thực hiện việc đưa hệ thống phần mềm sổ thụ lý án điện tử vào sử dụng trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn.

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn.
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang