VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác tiếp công dân

Cập nhật: 09-05-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 722

     Để nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, đảm bảo về trình tự, thủ tục, có căn cứ theo đúng quy định của pháp luật thì việc phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Viện Kiểm sát nhân dân trong thực hiện công tác đối thoại với công dân là biện pháp rất quan trọng, vừa đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chính xác, có tính thuyết phục cao, vừa không để xảy ra các vụ khiếu kiện của công dân kéo dài, vượt cấp, đồng thời qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác nghiệp vụ để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, phòng ngừa sai phạm. Đây là quan điểm chỉ đạo nhất quán của tập thể Lãnh đạo, của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh, nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/W, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. 

Kiểm sát viên Phòng 12 và Phòng 7 phối hợp tiếp, đối thoại với công dân để xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Kiểm sát viên Phòng 1, Phòng 12 và Phòng 3 phối hợp tham mưu giúp Viện trưởng tiếp công dân đột xuất để giải quyết khiếu nại, tố cáo

      Quán triệt quan điểm vừa mang tính chủ đạo vừa mang tính nguyên tắc nêu trên, trong những năm qua, toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 12 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thường xuyên bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ ngày 04/8/2014 của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công văn số 1015-CV/TU ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 53-KH/BCSĐ ngày 19/8/2014 của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/W, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, theo đó cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 12 đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cán bộ, Kiểm sát viên của các Phòng nghiệp vụ có liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với công dân, kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với tập thể lãnh đạo về nội dung giải quyết chặt chẽ, đầy đủ đối với từng trường hợp vụ việc cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Quy chế tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Ngành Kiểm sát nhân dân. Qua đó, chất lượng công tác tiếp công dân, công tác phân loại, xử lý, thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã được nâng lên, có nhiều chuyển biến rõ rệt. Kể từ khi triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/W, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, số lượt công dân đến trụ sở Viện KSND tỉnh để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng như số lượng đơn thư khiếu kiện của công dân gửi đến thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có chiều hướng giảm dần theo từng năm (năm 2014: tiếp 109 lượt công dân, thụ lý giải quyết 13 việc khiếu nại; năm 2015: tiếp 90 lượt công dân, thụ lý, giải quyết 09 việc khiếu nại; năm 2016: tiếp 80 lượt công dân, thụ lý, giải quyết 08 việc khiếu nại; năm 2017: tiếp 71 lượt công dân, thụ lý, giải quyết 06 việc khiếu nại; năm 2018: tiếp 56 lượt công dân, thụ lý, giải quyết 02 việc khiếu nại; 04 tháng đầu năm 2019 tiếp 12 lượt công dân, chưa có phát sinh việc thụ lý khiếu nại, tố cáo mới).

      Phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian qua, toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả trên mọi mặt công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao, tích cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh- trật tự và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 ./.

Mã Thị Kim Châu - Phòng 12 VKSND tỉnh

 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang