VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 02-05-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 579

   Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 26/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm và biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

   Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên được khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện).

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Viện trưởng VKSND trình bày báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

   Qua 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác và bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp của các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn được nâng lên, nhất là đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ngành Kiểm sát Lạng Sơn luôn đạt được những kết quả đáng khích lệ như: từ năm 2016-2018 luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua Ngành, năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ Thi đua của Chính phủ. Đạt được kết quả trên là do có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả cán bộ, công chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Toàn cảnh Hội nghị

   Tại Hội nghị thay mặt cho Tập thể Lãnh đạo Viện, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.


Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Viện trưởng VKSND trao tặng giấy khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Viện trưởng VKSND trao tặng giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc

   Kết thúc hội nghị đồng chí Viện trưởng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2019 Bộ Chính trị, phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tiếp theo các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các khâu công tác đột phá, kiến nghị, kháng nghị; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục xem xét, phát hiện những nhân tố mới, cá nhân có những biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn Ngành kiểm sát Lạng Sơn học tập. Kịp thời khen thưởng động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý phân loại, đánh giá cán bộ, chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang