VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác Kiểm sát Quý I năm 2019

Cập nhật: 19-03-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 726

      Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 16/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ngày 18/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Kiểm sát Quý I năm 2019.

      Chủ trì Hội nghị đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên Trung cấp; Viện trưởng, Phó Viện trưởng cấp huyện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở 12 điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

      Hội nghị giao ban công tác Kiểm sát Quý I năm 2019 được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chương trình, Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ. Qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

      Trong Quý I năm 2019, số vụ án do cơ chức năng khởi tố tăng so với cùng kỳ năm trước, quá trình thực hiện nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) đã phối hợp với cơ quan Điều tra, Tòa án xác định các vụ án điểm; phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

      Tại Hội nghị có 23 lượt ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp cụ thể: Việc đề ra bản yêu cầu xác minh tin báo, tố giác về tội phạm, việc đóng dấu bút lục theo Thông tư số 04/2018, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn tạm giữ, việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

      Kết thúc hội nghị đồng chí Viện trưởng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp, Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2019. Trong thời gian tiếp theo các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các khâu công tác đột phá, kiến nghị, kháng nghị; phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh trụng cho Kiểm sát viên; xác định các vụ án điểm để đưa ra truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; Hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Chủ động kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; tăng cường công tác phúc tra việc thực hiện kiến nghị; tiến hành kiểm sát trực tiếp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền trong phòng ngừa phát sinh tội phạm; tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý phân loại, đánh giá cán bộ, chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Cũng tại Hội nghị trực tuyến đồng chí Viện trưởng Viện nkiểm sát nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh về tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tới toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Tin bài: Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn

Ảnh: Thành Ngân - Phòng TKTP & CNTTTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang