VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm tốt công tác kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Cập nhật: 06-03-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 365

      Năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn biến phức tạp, tăng 93 vụ 210 bị can so với năm 2017, tội phạm tăng chủ yếu ở nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự, trị an xã hội. Tình hình tranh chấp về dân sự, khiếu kiện về hành chính cũng tăng so với năm 2017 (tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình tăng 56 vụ; hành chính, kinh doanh thương mại tăng gần 20 vụ); tranh chấp, khiếu kiện phổ biến để lại quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng.v.v.

 

      Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm và các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện về hành chính gia tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của công dân, bên cạnh đó là do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có mặt còn hạn chế.
      Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về nội dung “Tăng cường kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những thiếu sót, sơ hở trọng quản lý kinh tế - xã hội để kiến nghị với cơ quan hữu quan các biện pháp khắc phục, phòng ngừa”, trong Kế hoạch công tác năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo Viện tỉnh kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
      Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động gắn thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng kiểm sát chặt chẽ hồ sơ vụ án, có phương pháp tổng hợp, đánh giá và tìm ra được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội kịp thời kiến nghị cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp phòng ngừa.
      Trong công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm: Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về trị an, an ninh, ma túy (phòng 1) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án lớn về ma túy, trật tự trị an được dư luận quan tâm. Nổi lên trong năm 2018 là tội phạm xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của người khác, cụ thể là tội Giết người (tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Tội phạm Giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, Lộc Bình, Đình Lập. Nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm này là do những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình không được giải quyết kịp thời; khả năng làm chủ hành vi bị hạn chế do mắc các bệnh về nhận thức, ảo giác do lạm dụng các chất kích thích như bia, rượu, ma túy tổng hợp nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; một số đối tượng phạm tội do mắc bệnh tâm thần là người lao động sinh sống ở các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật hạn chế. Những vụ án xảy ra đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự, trị an xã hội. Từ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác như đã nêu trên, phòng 1 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành 04 văn bản kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân các huyện Văn Lãng, Lộc Bình, Đình Lập tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, những quy định của Bộ luật Hình sự cho nhân dân trên địa bàn nhận thức được tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội, đặc biệt là tội phạm có yếu tố bạo lực như giết người, cố ý gây thương tích; chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc giáo dục lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng rượu, bia; tăng cường công tác rà soát, quản lý chặt chẽ người bị tâm thần hoặc có dấu hiệu bị tâm thần đi điều trị, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc quan tâm, giúp đỡ để người mắc bệnh tâm thần được giúp đỡ, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tránh để xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác và ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.
      Tại địa bàn các huyện Chi Lăng, Văn Lãng, Đình Lập, thành phố Lạng Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã kịp thời kiến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn.
      - Ở thành phố Lạng Sơn, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành 02 văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho nhân dân về việc quản lý bảo vệ tài sản; phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm cắp tài sản; các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tổ trật tự an ninh khối phố, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố. Phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của công dân; nhiệm vụ, quyền hạn của người thi hành công vụ để nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng trong thi hành công vụ.
      - Ở Văn Lãng và Chi Lăng: Viện Kiểm sát nhân dân huyện ban hành kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân xã trong công tác phòng ngừa các điều kiện phát sinh tội phạm về ma túy. Và Chi Lăng, Đình Lập: Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành 04 văn bản kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân xã trong công tác phòng ngừa tội phạm đánh bạc trên địa bàn.
       - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia kiến nghị Ủy ban nhân dân xã trong việc tuyên truyền pháp luật tới các em học sinh; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, giáo dục giới tính, kỹ năng tự bảo vệ; tăng cường công tác quản lý các quán internet, karaoke; các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm ngăn ngừa tội phạm xâm hai tình dục ở trẻ em. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định kiến nghị Chi nhánh cấp nước của huyện tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên không để xảy ra việc cán bộ, đảng viên phạm tội.
       - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc kiến nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; các biện pháp quản lý hộ kinh doanh trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.
      Ngoài việc chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm để kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn cũng đã chú trọng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, cơ quan bổ trợ tư pháp thực hiện tốt quy định của pháp luật, góp phần giải quyết đúng đắn vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, kiểm sát việc giải quyết án hành chính, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 03 văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị có chức năng, được hành nghề đo đạc địa chính trên địa bàn thực hiện việc xác nhận mảnh trích đo địa chính thực hiện đúng quy định của pháp luật; 01 văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng quy định của pháp luật, góp phần giảm các khiếu kiện hành chính về lĩnh vực này.
Việc thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác kiến nghị áp dụng các phòng ngừa vi phạm và tội phạm đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đồng thời góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kim Thoa

THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang