VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 24-01-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 848

      Được sự chỉ đạo của Đảng ủy ngày 24/01/2019, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2018, đề ra các chỉ tiêu và các biện pháp phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Dự hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

      Hội nghị đã nghe và nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2018, đồng thời thảo luận và nhất trí đề ra nghị quyết năm 2019 và biện pháp tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

      Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các chủ trương về cải cách tư pháp;

      Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết số 37,63,96,111); các Chỉ thị của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, tăng cường công tác tiếp công dân. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

      Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần có hiệu quả vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2016- 2021; chú trọng công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, Kiểm sát viên, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát nhân dân.

      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, khai thác có hiệu quả hệ thông công nghệ thông tin phục vụ công tác; khai thác tối đa hệ thống hội nghị truyền hình để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Ngành.

      Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2019. Hội nghị đã thảo luận thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 03 đồng chí; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Quảng - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thay mặt ban chấp hành công đoàn đã trao thưởng cho 16 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động của Công đoàn năm 2018./.

Thu Huyền, Văn phòng VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang