VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Kiểm sát năm 2019 và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018

Cập nhật: 17-01-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 1152

      Ngày 16/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo các cơ quan tư pháp và một số Ban, Ngành của tỉnh. Hội nghị triển khai công tác kiểm sát được truyền hình trực tuyến đến Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Năm 2018, ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị, kế hoạch của Ngành, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp trong công tác đột phá, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành đề ra. Tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra đạt 82,09%, giải quyết của Viện kiểm sát đạt 99,78%; tỷ lệ giải quyết án sơ thẩm đạt 98%, phúc thẩm đạt 100%. Quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được duy trì thực hiện có hiệu quả, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án trọng điểm, những vụ án được dư luận quan tâm đều được tập trung giải quyết nhanh, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực, chú trọng tập hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp để ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm đồng thời thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã ban hành nhiều kiến nghị đối với các cơ quan chức năng về nguyên nhân phát sinh tội phạm, nhiều kiến nghị với cơ quan chức năng về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường.

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ghi nhận kết quả, thành tích của ngành Kiểm sát Lạng Sơn, đồng thời yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc quán triệt, triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Xác định công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đổi mới công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hồ sơ vụ án; hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các chỉ tiêu theo quy định của Quốc hội, của Ngành. Lựa chọn các khâu công tác còn yếu, kém để đề ra biện pháp, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong năm 2019, ngành Kiểm sát Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Ngành Kiểm sát tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tào, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị

      Thay mặt tập thể Ban cán sự đảng, đồng chí Hồ Thị Lan Anh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyvà khẳng định: Năm 2019, ngành Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; Chỉ thị, Nghị quyết và các đạo luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành; tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo phương châm: “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư phá. Vì cuộc sống bình yên của nhân dân”. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Huân Chương Lao động Hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018 cho Tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Cờ thi đua cho 04 đơn vị Dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2018 gồm Văn phòng Tổng hợp, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn và Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc.

      Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân Chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ trao Huân chương và khen thưởng:

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho Viện KSND tỉnh Lạng Sơn

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Đ/c Nguyễn Hoàng Hải, Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao cờ dẫn đầu phong trào Thi đua Khối cho 04 đơn vị

Tin bài: Thu Huyền -Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn
Ảnh: Thành Ngân - Phòng TKTP & CNTTTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang