VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Cập nhật: 17-12-2018 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 951

            Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/ĐUK, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 17/12/2018, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trực tiếp triển khai nội dung nghị quyết, kết luận và quy địnhđến toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong đơn vị.

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư BCH Đảng bộ cơ sở, Viện trưởng Viện KSND tỉnh quán triệt Nghị quyết

      Hội nghị đã được nghe về quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Hồ Thị Lan Anh nhấn mạnh: Với đặc thù là cơ quan tư pháp, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hằng ngày giải quyết công việc có liên quan đến quyền con người, quyền công dân, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phải nắm vững mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện quy định của các cấp Ủy Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp với Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghiệp vụ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan./.

Kim ThoaTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang