VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự khóa bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ

Cập nhật: 03-12-2018 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 523

         

      Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, lưu trữ năm 2018.

      Ngày 30/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cử 02 đồng chí dự lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

      Tại lớp bồi dưỡng các học viên được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Phương - Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh truyền đạt nội dung, bồi dưỡng vào các vấn đề liên quan trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể, điểm mới của các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Quyết định... quản lý văn bản đi, đến trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan… 

      Qua bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đã giúp cho cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn nắm rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác này, đồng thời nâng cao kỹ năng trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ góp phần vào thực hiện cải cách hành chính của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn./.

Phạm Quyết Thắng – Văn phòng tổng hợpTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang