VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Cập nhật: 22-10-2018 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 658

Sáng ngày 28/5/2018, trong cuộc họp giao ban cơ quan đầu tuần, đồng chí Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên của đơn vị nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị. 


Đ/c Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư BCSĐ, Viện trưởng VKSND tỉnh thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 8

Hội nghị toàn khóa lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018 tại Hà Nội, đã thảo luận và nhất trí thông qua 07 vấn đề: Tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (1). Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 (2). Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3). Quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng (4). Một số nội dung về công tác cán bộ (5). Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (6); báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017 (7). 

Kết thúc phần thông báo nhanh, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018 và những năm tiếp theo. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên, đơn vị sẽ tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong cơ quan, đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Kim Thoa
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang