VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 14-09-2018 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 628

    Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HĐTĐKT ngày 27/7/2018 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh về kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Ngày 11/9/2018, Đoàn kiểm tra giám sát công tác thi đua, khen thưởng tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thực, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên tiến hành kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

    Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra.

Đoàn kiểm tra với Hội đồng thi đua Viện kiểm sát tỉnh

    Qua kiểm tra đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra kết luận Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn, đề ra các chỉ tiêu thi đua và ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đã quán triệt, triển khai các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư của Bộ Nội vụ, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những thiếu sót Đoàn kiểm tra đã nêu để thực hiện hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới và những năm tiếp theo./.

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang