VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017

Cập nhật: 25-04-2015 | Tin tức khác | Lượt xem: 1780

     Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo các Chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ tổ chức Đại hội.

     Trong các ngày từ 22, 23, 24 tháng 5 năm 2015, các chi bộ Hình sự, Dân sự- Giam giữ- Thi hành án, Văn phòng - Tổ chức- Khiếu tố thuộc Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội. 

     Theo các báo cáo chính trị trình đại hội của các chi bộ, trong nhiệm kỳ 2013-2015, các Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đảng viên của các chi bộ đều đủ tư cách hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp; công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động. Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Các chi bộ trong Đảng bộ đều được công nhận là Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh.
Đại hội các chi bộ đã thảo luận và nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu ra các Ban chấp hành chi bộ mới để lãnh đạo các chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

     Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội các chi bộ

Toàn cảnh đại hội Chi bộ Dân sự - Giam giữ- Thi hành án

Ban Chấp hành Chi bộ dân sự - giam giữ - thi hành án nhiệm kỳ 2015-2017

Ban Chấp hành chi bộ hình sự nhiệm kỳ 2015-2017


Chi bộ Văn phòng, Tổ chức, khiếu tố biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Ban Chấp hành chi bộ Văn phòng, Tổ chức, khiếu tố nhiệm kỳ 2015-2017

K.T tổng hợp THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang