VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 26-03-2015 | Tin tức khác | Lượt xem: 1727

    Trong những năm qua, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã có nhiều cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của huyện thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của huyện Bắc Sơn.

    Triển khai nhiệm vụ công tác, hằng năm Viện Kiểm sát nhân dân Bắc Sơn luôn bám sát sự lãnh đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, của Huyện, ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong 5 năm qua (từ 2010 đến 2014), Viện Kiểm sát nhân dân huyện luôn làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bám sát Kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Chương trình và hướng dẫn công tác của các phòng nghiệp vụ, đồng thời tổ chức tốt phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị xác định: Mục tiêu của các phong trào thi đua nhằm mục đích tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Do đó, đã đề ra những biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, qua đó chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn huyện đạt cao, tin báo, tố giác về tội phạm được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiểm sát viên luôn theo sát tiến độ điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, trong 5 năm qua, không có để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội hoặc làm oan người vô tội. Tỷ lệ giải quyết án trung bình đạt trên 90%, việc truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra vì không có hành vi phạm tội hoặc Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội.

Hội nghị cán bộ, công chức Viện KSND huyện Bắc Sơn

   Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã đẩy mạnh công tác kiểm sát trực tiếp, ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam;công tác thi hành án hình sự, dân sự; giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát được giải quyết kịp thời. Để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân huyện luôn chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định nhiều vụ án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, thông qua đó góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

   Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" và đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước. Yêu nước phải thi đua", trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả tích cực: được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2010; năm 2011,2012,2013 được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc; năm 2012, được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc hai năm liên tục; năm 2010,2012,2013 được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ngắn hạn. Trong các năm 2010; 2012; 2013; 2014 VKS huyện Bắc Sơn có 02 cá nhân được VKS tối cao tặng bằng khen công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2 năm liền) và 06 cá nhân được VKS tối cao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; 50 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả thi đua của đơn vị đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Lạng Sơn.

    Để đạt được thành tích nêu trên là do đơn vị đã coi trọng và phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua của đơn vị luôn được coi trọng về cả hình thức và nội dung, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Hằng năm đơn vị đều xác định mục tiêu thi đua, hình thức, đối tượng và tiến hành tổ chức phát động, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua của đơn vị luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ Đảng, của Lãnh đạo đơn vị và tùy theo nội dung phát động mà có sự tham gia của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và phụ nữ. Luôn có sự đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ Đảng, sự quản lý điều hành của lãnh đạo đơn vị trong công tác thi đua khen thưởng, lấy thước đo hiệu quả, chất lượng công việc, ý thức trách nhiệm làm mục tiêu phấn đấu và xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện

    Phát huy những thành tích đạt được trong 5 năm qua, trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

K.T THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang