VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI

Cập nhật: 27-07-2020 | Tin tức khác | Lượt xem: 847

Ngày 24/7/2020, VKSND tối cao trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo buổi Lễ. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Đại biểu khách mời tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ
Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Trần Công Phàn, đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm; các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ; nguyên Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao qua các thời kỳ; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo cấp Vụ, Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự cấp Quân khu; lãnh đạo Viện, Viện trưởng Viện nghiệp vụ các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trình bày Diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trình bày tại buổi Lễ khẳng định, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách,  ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Nội dung Diễn văn đã nêu lên 05 giai đoạn phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân từ khi thành lập đến nay, cụ thể:

Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975, hệ thống VKSND các cấp được hình thành và triển khai hoạt động ở miền Bắc, vừa xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ với định hướng công tác kiểm sát gắn với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1986, VKSND tiếp tục mở rộng, kiện toàn tổ chức và hoạt động trên quy mô cả nước, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2001, VKSND tập trung đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Công tác kiểm sát chung có nhiều đổi mới về phương thức kiểm sát, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, tập trung kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như đất đai, ngân hàng, xuất nhập khẩu...

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND

Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2010 đánh dấu sự thay đổi lớn về chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát nhân dân không thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung), chỉ thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát các cấp đã có nhiều biện pháp đổi mới trong thực hành quyền công tố, đấu tranh chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm.

Giai đoạn 2011 đến năm 2015, ngành Kiểm sát nhân dân đã đề ra và thực hiện chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá và đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Toàn Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, làm tốt công tác phát hiện vi phạm, kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xác định phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” là kim chỉ nam trong thực thi nhiệm vụ. Giai đoạn này, lãnh đạo VKSND tối cao luôn chọn công tác cán bộ là khâu đột phá. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, với yêu cầu người đứng đầu phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ

Tăng cường chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; quán triệt quan điểm không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, tạo điều kiện cho các chủ thể vi phạm khắc phục hậu quả; đồng thời, kiên quyết không xử lý hành chính hoặc bỏ qua các hành vi phạm tội, nhất là hành vi tham nhũng, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở giai đoạn này được thể hiện rõ nét thông qua việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ đặc biệt lớn với hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng; đối tượng bị khởi tố từng giữ những chức vụ cao trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước.

Đại biểu tham dự buổi Lễ

Công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát cũng được cải tiến một bước đột phá, thông qua việc phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam sản xuất bộ phim truyền hình “Sinh tử” phản ánh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bộ phim đã được dư luận đón nhận và đánh giá cao. Trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, ngành Kiểm sát đã tích cực, chủ động thực hiện sớm nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh và ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Kiểm sát nhân dân và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

Cũng tại tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2015 - 2019. Theo Báo cáo, 05 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Nhiều đơn vị đã chủ động lựa chọn các khâu công tác để tạo thành tích đột phá mang lại hiệu quả cao.

Thành tích đột phá trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và xây dựng Ngành mà nhiều đơn vị đạt được đã thể hiện việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với phong trào thi đua ở nhiều đơn vị, tạo nên dấu ấn, tiền đề cho phong trào thi đua trong thời gian tới. Phong trào thi đua mỗi năm lại mang một khí thế mới. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành trong phong trào thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua ngắn hạn, kết quả công tác của toàn Ngành đều đã vượt so với các chỉ tiêu do Quốc hội đặt ra, cũng như các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, khen đúng, kịp thời có tác dụng động viên, khích lệ và cổ vũ tinh thần cán bộ, Kiểm sát viên, từ đó lan tỏa hiệu ứng toàn Ngành thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể không ngừng phấn đấu, đạt danh hiệu thi đua cao trong nhiều năm.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Toàn Ngành có 02 tập thể và 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 99 tập thể và 69 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 07 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 1.037 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành KSND”; 82 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 1.356 tập thể được tặng “Cờ thi đua Ngành KSND”; 64 tập thể và 96 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4.219 tập thể và 16.056 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành. Đồng thời, biểu dương, chúc mừng những thành tích to lớn mà ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân". Các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra 05 kết quả nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong 05 năm 2015 - 2020 mà ngành Kiểm sát nhân dân đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cụ thể:

Một là, có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dânHai làthực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhânBa là, đã quán triệt, vận dụng tốt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước vào từng mục tiêu, phương hướng công tác kiểm sát, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cách mạngBốn là, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, biểu dương. Năm là, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với cải cách tư pháp được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kể cả trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ; kiên quyết đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là những nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện. Để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chức năng Hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; thực hiện hiệu lực, hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát, bảo đảm phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao bản lĩnh, ý chí đấu tranh với sai phạm và tội phạm; bảo vệ pháp luật, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là “Thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng đàm phán, ký kết các thoả thuận quốc tế về tương trợ tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy liên quan tới yếu tố nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của Chính phủ, sự tin tưởng của nhân dân; với bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm chính trị, với sự đoàn kết, thống nhất, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm quan Khu trưng bày các tác phẩm đạt giải tại 02 cuộc thi viết về ngành KSND

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm quan và viết lưu bút tại Phòng Truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Ngành, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho ngành Kiểm sát nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành (26/7/1960 - 26/7/2020). Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, do có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm Khu trưng bày các tác phẩm đạt giải tại 02 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân và Phòng Truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân.

Nguồn: https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-vksnd-toi-cao/ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-vksnd-va-dai-hoi-thi-d2-t8251.htmlTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang