VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Nhìn lại một năm hoạt động của Trang thông tin điện tử

Cập nhật: 11-01-2018 | Tin tức khác | Lượt xem: 1182

     Hoạt động tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nói chung và của ngành Kiểm sát Lạng Sơn nói riêng, đặc biệt là tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Ngành, vì vậy, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Viên và sự ủng hộ của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, các phòng Viện tỉnh, hoạt động củaTrang thông tin điện tử đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Lạng Sơn.

     Năm 2017, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử, Ban Biên tập đã có nhiều cố gắng, xây dựng kế hoạch, đề ra những biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, Kiểm sát viên tích cực cung cấp tin, bài cho Trang thông tin điện tử; tổ chức tuyên truyền theo chủ đề, theo thời điểm phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn; các sự kiện, hoạt động của các đơn vị được phản ánh kịp thời. Đã tiếp nhận, đăng tải 308 tin, bài (tăng 66 tin, bài so với năm 2016). Chất lượng tin, bài, ảnh được nâng lên, có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm tin của các Cộng tác viên. 

     Lãnh đạo một số đơn vị đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Ngành, có biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ tích cực, cung cấp tin, bài cho trang tin, điển hình là các đơn vị: Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, phòng 1, Văn phòng Tổng hợp, Chi đoàn thanh niên; Viện kiểm sát nhân dân các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lộc Bình. Nội dung tuyên truyền đã tập trung vào phản ánh hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, điểm nổi bật là việc phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Đặc biệt, Cộng tác viên là lãnh đạo một số đơn vị (lãnh đạo phòng 1, Viện tỉnh; Viện kiểm sát huyện Cao Lộc, Viện kiểm sát thành phố Lạng Sơn) đã giành nhiều tâm huyết, có những bài viết về kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thu hút nhiều lượt truy cập, để cán bộ trong Ngành nghiên cứu, học tập.

     Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử có lúc chưa đồng đều, các hoạt động về xét xử án hình sự, phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, hoạt động kiểm sát trực tiếp trong công tác tạm giữ, tạm giam đã được quan tâm, chú trọng; một số hoạt động khác như kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thi hành án dân sự; các bài viết mang tính tổng kết, rút kinh nghiệm hoặc nghiên cứu áp dụng pháp luật còn ít.

     Với kết quả nêu trên, năm 2017, có 08 tập thể (gồm: Viện kiểm sát nhân dân các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn; các phòng 1, Văn phòng Tổng hợp, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin) và 11 cá nhân là các Cộng tác viên tích cực và Ban Biên tập được tặng Giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử.

     Năm 2018, phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tích cực hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, đổi mới phương pháp nâng cao số lượng, chất lượng tin, bài ảnh; phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát hai cấp, đặc biệt là việc triển khai áp dụng các Bộ luật, Luật có liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Kim ThoaTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang