VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cập nhật: 05-05-2022 | Thông báo | Lượt xem: 154

Tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Tải file: Công văn số 642

             Hướng dẫn số 84THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang