VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

V/v rà soát, thống kê số lượng, đánh giá chất lượng thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 15-04-2022 | Thông báo | Lượt xem: 281

V/v rà soát, thống kê số lượng, đánh giá chất lượng thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân

Tải file: DownloadTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang