VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TU, ngày 09/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Cập nhật: 09-02-2022 | Thông báo | Lượt xem: 363

      V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TU, ngày 09/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Tài file: DownloadTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang