VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp

Cập nhật: 08-02-2022 | Thông báo | Lượt xem: 389

V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp

Công văn số 141/VKS-TTKT: Tải file

Công văn số 311/VKSTC-V12: Tải fileTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang