VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2022

Cập nhật: 28-01-2022 | Thông báo | Lượt xem: 505

Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2022

Kế hoạch số 04/KH-VKSTC: Tải file

Hướng dẫn số 13/HD-VKSTC: Tải fileTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang