VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng một số cuộc họp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Cập nhật: 27-03-2020 | Thông báo | Lượt xem: 554

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng một số cuộc họp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang