VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Xử lý tội phạm xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em

Cập nhật: 19-04-2019 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1324

      Thời gian qua, tình trạng tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em có diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, nhiều vụ, việc nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên, vừa qua Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 68/TATC/PC ngày 08/4/2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

      Theo đó, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các đạo luật khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành của Tòa án nhân dân tối cao, liên ngành Trung ương để xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các hình phạt và biện pháp tư pháp được áp dụng đảm bảo nghiêm khắc. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ phải thụ lý giải quyết đúng quy định;trong quá trình xét xử cần đảm bảo các quyền trẻ em, người chưa thành niên theo nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an và Viện Kiểm sát cùng cấp từ giai đoạn điều tra để kịp thời nắm bắt diễn biến vụ án để có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

      Công văn của Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm xâm phạm tình dục, bạo hành trẻ em trong ngành Tòa án đồng thời cũng nêu rõ quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh, xử lý đối với tội phạm này, do đó Trang thông tin điện tử giới thiệu để bạn đọc trong và ngoài ngành tham khảo.

Tải văn bản tại đây!

Kim Thoa (giới thiệu)

THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang